Joy of Life

Show Info

Status
Continuing
Show Type
Scripted
First Aired
26th November 2019
Runtime
45 minutes
Network
WeTV
Air Time
19:30:00
Air Day
Weekdays
Rating

Overview

Fan Xian is born in the ancient empire of Southern Qing with memories of the 21st century. He lives in a rural town as the illegitimate son of the Minister of Finance, raised by his grandmother. His mother, Ye Qingmei was once a celebrated inventor and the founder of the Overwatch Department, the country's spy network but was killed shortly after her son was born. Fan Xian has since been protected by a blind martial arts expert, Wu Zhu, his mother's bodyguard. He learns martial arts and the art of poison as a child, also assisted by his knowledge from the 21st century. After an assassination attempt, he decides to venture into the capital to find out more about his mysterious mother and why anyone would want to kill him, as he perceives himself to be an unimportant person. He also wants to know why he has memories of a sharply different era.

Episode List:

Season 2

Episode Airdate Name  
36 2nd Jun 2024 Episode 36
35 2nd Jun 2024 Episode 35
34 1st Jun 2024 Episode 34
33 1st Jun 2024 Episode 33
32 31st May 2024 Episode 32
31 31st May 2024 Episode 31
30 30th May 2024 Episode 30
29 30th May 2024 Episode 29
28 29th May 2024 Episode 28
27 29th May 2024 Episode 27
26 28th May 2024 Episode 26
25 28th May 2024 Episode 25
24 27th May 2024 Episode 24
23 27th May 2024 Episode 23
22 26th May 2024 Episode 22
21 26th May 2024 Episode 21
20 25th May 2024 Episode 20
19 25th May 2024 Episode 19
18 24th May 2024 Episode 18
17 24th May 2024 Episode 17
16 23rd May 2024 Episode 16
15 23rd May 2024 Episode 15
14 22nd May 2024 Episode 14
13 22nd May 2024 Episode 13
12 21st May 2024 Episode 12
11 21st May 2024 Episode 11
10 20th May 2024 Episode 10
9 20th May 2024 Episode 9
8 19th May 2024 Episode 8
7 18th May 2024 Episode 7
6 17th May 2024 Episode 6
5 17th May 2024 Episode 5
4 16th May 2024 Episode 4
3 16th May 2024 Episode 3
2 16th May 2024 Episode 2
1 16th May 2024 Episode 1
Mark whole season as watched

Season 1

Episode Airdate Name  
46 20th Jan 2020 Episode 46
45 15th Jan 2020 Episode 45
44 15th Jan 2020 Episode 44
43 14th Jan 2020 Episode 43
42 14th Jan 2020 Episode 42
41 13th Jan 2020 Episode 41
40 13th Jan 2020 Episode 40
39 8th Jan 2020 Episode 39
38 8th Jan 2020 Episode 38
37 7th Jan 2020 Episode 37
36 7th Jan 2020 Episode 36
35 6th Jan 2020 Episode 35
34 6th Jan 2020 Episode 34
33 1st Jan 2020 Episode 33
32 1st Jan 2020 Episode 32
31 31st Dec 2019 Episode 31
30 31st Dec 2019 Episode 30
29 30th Dec 2019 Episode 29
28 30th Dec 2019 Episode 28
27 25th Dec 2019 Episode 27
26 25th Dec 2019 Episode 26
25 24th Dec 2019 Episode 25
24 24th Dec 2019 Episode 24
23 23rd Dec 2019 Episode 23
22 23rd Dec 2019 Episode 22
21 18th Dec 2019 Episode 21
20 18th Dec 2019 Episode 20
19 17th Dec 2019 Episode 19
18 17th Dec 2019 Episode 18
17 16th Dec 2019 Episode 17
16 16th Dec 2019 Episode 16
15 11th Dec 2019 Episode 15
14 11th Dec 2019 Episode 14
13 10th Dec 2019 Episode 13
12 10th Dec 2019 Episode 12
11 9th Dec 2019 Episode 11
10 9th Dec 2019 Episode 10
9 4th Dec 2019 Episode 9
8 4th Dec 2019 Episode 8
7 3rd Dec 2019 Episode 7
6 3rd Dec 2019 Episode 6
5 2nd Dec 2019 Episode 5
4 2nd Dec 2019 Episode 4
3 27th Nov 2019 Episode 3
2 27th Nov 2019 Episode 2
1 26th Nov 2019 Episode 1

Stars

Zhang Ruoyun
Fan Xian / Zhang Qing
Wu Gang
Chen Pingping
Li Qin
Lin Wan'er
Chen Daoming
Emperor of Qing
Tian Yu
Wang Qinian
Song Yi
Fan Ruoruo
Liu Hua
Fei Jie
Wang Yang
Teng Zijing
Yu Xiaowei
Shen Zhong
Guo Qilin
Fan Sizhe
Gao Shuguang
Fan Jian
Li Qiang
Yan Ruohai
Yu Yang
Lin Ruofu
Hai Yitian
Zhu Ge
Wu Xingjian
Yan Bingyun
Xiao Zhan
Yan Bingyun
Tong Mengshi
Wu Zhu
Liu Duanduan
Li Chengze
Zhang Haowei
Li Chengyu
Li Junxian
Gao Da
Wang Tianchen
Li Hongcheng
Liu Runnan
Li Hongcheng
Gina Jin
Ye Ling'er
Han Jiunuo
Ye Ling'er
Liu Meitong
Zhan Doudou
Li Zifeng
Yan Xiaoyi
Li Xiaoran
Li Yunrui
Yu Rongguang
Xiao En
Xin Zhilei
Haitang Duoduo
Li Chun
Si Lili
Yu Feihong
Empress
Gao Lu
Madame Wang
Sui Junbo
Imperial Consort Yi
Bi Yanjun
Lai Mingcheng
Fu Xinbo
First Prince
Yu Ailei
Deng Ziyue
Guo Zifan
Li Chengping
Xuan Yan
He Zongwei
Feng Bing
Fan Wujiu
Mao Xiaotong
Princess of Northern Qi
Wang Churan
Sang Wen
Wang Xiaochen
Yuan Meng