The Rebel (2021)

Show Info

Status
Continuing
Show Type
Scripted
First Aired
7th June 2021
Runtime
45 minutes
Network
CCTV
Air Time
19:30:00
Air Day
Weekdays
Rating

Overview

After ten years of knowledge and choice, after the victory of the War of Resistance Against Japan, Lin Nansheng has grown into a true Communist Party member. And at the critical moment of the War of Liberation, he made outstanding contributions to the party and the country.

Episode List:

Season 1

Episode Airdate Name  
43 26th Jun 2021 Episode 43
42 25th Jun 2021 Episode 42
41 25th Jun 2021 Episode 41
40 24th Jun 2021 Episode 40
39 24th Jun 2021 Episode 39
38 23rd Jun 2021 Episode 38
37 23rd Jun 2021 Episode 37
36 22nd Jun 2021 Episode 36
35 22nd Jun 2021 Episode 35
34 21st Jun 2021 Episode 34
33 21st Jun 2021 Episode 33
32 20th Jun 2021 Episode 32
31 20th Jun 2021 Episode 31
30 19th Jun 2021 Episode 30
29 19th Jun 2021 Episode 29
28 18th Jun 2021 Episode 28
27 18th Jun 2021 Episode 27
26 17th Jun 2021 Episode 26
25 17th Jun 2021 Episode 25
24 16th Jun 2021 Episode 24
23 16th Jun 2021 Episode 23
22 15th Jun 2021 Episode 22
21 15th Jun 2021 Episode 21
20 14th Jun 2021 Episode 20
19 14th Jun 2021 Episode 19
18 13th Jun 2021 Episode 18
17 13th Jun 2021 Episode 17
16 12th Jun 2021 Episode 16
15 12th Jun 2021 Episode 15
14 11th Jun 2021 Episode 14
13 11th Jun 2021 Episode 13
12 10th Jun 2021 Episode 12
11 10th Jun 2021 Episode 11
10 9th Jun 2021 Episode 10
9 9th Jun 2021 Episode 9
8 8th Jun 2021 Episode 8
7 8th Jun 2021 Episode 7
6 7th Jun 2021 Episode 6
5 7th Jun 2021 Episode 5
4 7th Jun 2021 Episode 4
3 7th Jun 2021 Episode 3
2 7th Jun 2021 Episode 2
1 7th Jun 2021 Episode 1

Stars

Zhu Yilong
Lin Nan Sheng
Tong Yao
Zhu Yi Zhen
Wayne Wang
Chen Mo Qun
Wang Zhiwen
Gu Shen Yan
Zhu Zhu
Lan Xin Jie
Li Qiang
Ji Zhong Yuan
Zhang Zixian
Wang Shi An
Yao An Lian
Zhu Xiao Xian
Yuan Wen Kang 袁文康
Meng An Nan
Dai Xu
Zuo Qiu Ming
Xia Minghao
Sun Fuan